header.jpg

Platforma współpracy i wymiany doświadczeń

Uczelnie wyższe potrzebują efektywnych rozwiązań do realizacji swojej misji. Działalność naukowo-badawcza czy odpowiedzialność za kształcenie przyszłych pokoleń to główne cele realizowane przez środowisko akademickie od lat. Z czasem zmienia się sposób ich realizacji. Predictive Solutions tworzy płaszczyznę wzajemnego dialogu pomiędzy uczelniami w postaci programu ARIADNA, a dostarczając jednocześnie profesjonalne rozwiązania analityczno-raportujące i predykcyjne, pomaga oswoić tę zmianę.

Dla uczelni
Dla pracowników
Dla studentów

Uczestnictwo w programie ARIADNA oznacza dla uczelni wsparcie w działalności badawczej i dydaktycznej. Program daje możliwość wymiany informacji oraz doświadczeń w zakresie popularyzowania analiz ilościowych pomiędzy jego uczestnikami i ekspertami Predictive Solutions. Pretekstem do tego są nowoczesne rozwiązania informatyczne, oparte o znaną i szeroko wykorzystywaną na uczelniach technologię IBM SPSS.

Warunkiem uczestnictwa uczelni w programie ARIADNA jest posiadanie otwartej licencji na jedno z rozwiązań: PS IMAGO PRO Academic lub PS IMAGO Academic na uczelni, wydziale bądź w instytucie. Szczegółowe ustalenia dotyczące rodzaju i sposobu współpracy w ramach programu ARIADNA z każdą uczelnią są ustalane indywidualnie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, napisz do nas!

Kontakt

Uczestnicząc w programie ARIADNA, uczelnia otrzymuje łatwiejszy dostęp do rozwiązań Predictive Solutions (w tym aplikacji IBM SPSS) i to na preferencyjnych warunkach. Jest to możliwe dzięki otwartej licencji, którą mogą dysponować jedynie uczelnie. Takie rozwiązanie jest najtańszym i najwygodniejszym sposobem zapewnienia wszystkim pracownikom i studentom dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie analizy danych.

co_daje-jpg.png
 • Nielimitowana liczba użytkowników – z oprogramowania może korzystać każdy pracownik i każdy student jednostki – także na komputerach domowych.
 • Brak ograniczeń wykorzystania – oprogramowanie można wykorzystywać do dydaktyki oraz niekomercyjnych badań naukowych.
 • Bezpłatne uaktualnienia – wszystkie nowe wersje oprogramowania są dostarczane automatycznie, bez dodatkowych formalności.
 • Kompetentne wsparcie – w ramach serwisu technicznego Predictive Solutions.

Swobodne wykorzystanie standardu analizy danych, podnoszenie kompetencji, czy większy prestiż zajęć prowadzonych z wykorzystaniem SPSS’a… Tak w skrócie można określić co oznacza uczestnictwo w programie ARIADNA dla pracowników uczelni. Czy Twoja uczelnia jest w programie? Sprawdź poniżej.

Jednym z istotnych elementów wsparcia pracowników naukowych w działalności dydaktycznej jest system akredytacji i certyfikacji Predictive Solutions. Pracownicy (wykładowcy), którzy dysponują akredytacją zajęć mogą zaoferować studentom uzyskanie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności wykorzystania analiz ilościowych w ramach normalnego toku studiów. Jest to wartość, która w znaczący sposób podnosi atrakcyjność zajęć, a jednocześnie może służyć dodatkowej promocji kierunku studiów.

O akredytację dla prowadzonych zajęć może ubiegać się każdy pracownik dydaktyczny, prowadzący zajęcia, w których wykorzystywane są metody ilościowe w oparciu o rozwiązania Predictive Solutions. Akredytacja udzielana jest na okres jednego roku akademickiego.

Jeśli prowadzisz zajęcia z SPSS’a, zachęcamy do skorzystania z systemu akredytacji.

Kontakt

Program ARIADNA poprzez swoje inicjatywy dąży do stałego rozwoju kompetencji pracowników korzystających z rozwiązań Predictive Solutions. Okazją do tego są m.in. Warsztaty Analityczne >>>. Cykliczne wydarzenie dedykowane środowisku akademickiemu umożliwia praktyczne i bezkolizyjne zetknięcie z różnorodnością zagadnień statystycznej analizy danych.

Inne korzyści dla pracowników związane z uczestnictwem uczelni w programie to:

 • udział w konferencji naukowej Analityczne wyzwania >>>,
 • możliwość skorzystania z rabatu dla standardowych szkoleń Predictive Solutions,
 • wsparcie przy publikacji wybranych książek, publikacji lub skryptów,
 • możliwość uczestnictwa w konferencji użytkowników rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS koRELACJE >>> na korzystniejszych warunkach,
 • wsparcie wybranych przez Predictive Solutions konferencji naukowych.

 

co_daje-jpg.png

PS IMAGO PRO >>> to kompleksowe rozwiązanie analityczno-raportujące, oparte o powszechnie wykorzystywany w dydaktyce i badaniach naukowych silnik analizy danych — IBM SPSS Statistics. Dzięki specjalnemu modelowi udostępniania go jednostkom akademickim, możesz korzystać z niego w jeszcze łatwiejszy sposób. Wykorzystaj swobodnie oprogramowanie w trakcie zajęć ze studentami, w ramach projektów badawczych albo przy redagowaniu publikacji naukowych.

Znowu ta nudna statystyka… Skąd my to znamy? W Predictive Solutions wierzymy jednak, że nauka metod ilościowej analizy danych może być przyjemna. W połączeniu z praktycznym podejściem i nowymi technologiami nauka staję się nie tylko łatwiejsza, ale również bardziej angażująca. Służy temu m.in. inicjatywa programu ARIADNA.

Twoja praca magisterska lub doktorska ma charakter empiryczny? Korzystasz z ilościowych metod analizy danych? A może tylko chcesz potrenować przed zajęciami z SPSS’a? Jeśli choć raz odpowiedź brzmi "tak", zachęcamy do korzystania z eksperta analizy danych. Jeśli Twoja uczelnia dołączyła do programu ARIADNA, Ty również możesz uzyskać swobodny dostęp do rozwiązania PS IMAGO PRO lub PS IMAGO (opartych na silniku analitycznym IBM SPSS Statistics). Wystarczy, że skontaktujesz się z opiekunem licencji na swojej uczelni.

Po zakończeniu akredytowanych zajęć studenci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dobrą, otrzymują certyfikat SPSS Technology Junior Expert. Wskazani przez wykładowcę studenci mogą również przystąpić do specjalnego egzaminu i otrzymać certyfikat umiejętności SPSS Technology Expert. Umiejętność pozyskiwania informacji z danych jest ważna bez względu na zajmowane stanowisko i branżę. Certyfikat Predictive Solutions potwierdza te umiejętności, stając się mocnym atutem na konkurencyjnym rynku pracy.

co_daje-jpg.png

Dostęp do najnowszych publikacji prezentujących zagadnienia z zakresu analizy danych podnosi wiedzę i umiejętności. Tym bardziej, jeśli są to eksperci i praktycy z różnych dyscyplin naukowych.

Analiza klienta (wyd. 2)Małgorzata Rószkiewicz
Pierwsze kroki w analizie danychJarosław Górniak /// Janusz Wachnicki
Przewodnik po statystyce dla socjologówMaria Nawojczyk
Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSSAnna Malarska
Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSSTomasz Żądło /// Janusz Wywiał
Odkrywanie wiedzy z danychDaniel T. Larose

Uczelnie w programie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Politechnika Wrocławska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Społeczna Akademia Nauk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Akademia WSB
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Kapituła

Nad rozwojem programu ARIADNA czuwa Kapituła, którą tworzą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, najlepszych polskich uczelni. Kapituła wyznacza kierunki rozwoju programu oraz dysponuje uprawnieniami uchwałodawczymi i opiniotwórczymi. Została powołana przez Prezesa Predictive Solutions, Piotra Komornickiego, dnia 28 czerwca 2007 roku.

Koordynatorem programu ARIADNA jest prof. dr hab. Ewa Kmiecik (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Jolanta Perek-Białas
dr hab.
Jolanta Perek-Białas

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Jagielloński

przewodnicząca

Wojciech Roszka
dr
Wojciech Roszka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

wiceprzewodniczący

Jarosław Górniak
prof. dr hab.
Jarosław Górniak

Uniwersytet Jagielloński

Tomasz Tasiemski
prof. dr hab.
Tomasz Tasiemski

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Sylwia Bedyńska
dr hab.
Sylwia Bedyńska

Uniwersytet SWPS

Joanna Karłowska-Pik
dr
Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Justyna Wiktorowicz
dr hab.
Justyna Wiktorowicz

Uniwersytet Łódzki

Anna Zygmunt
dr inż.
Anna Zygmunt

AGH w Krakowie

Technologie dla uczelni

Gromadzenie danych
Analiza i raportowanie
Data mining
Technologia wspierająca proces gromadzenia danych ilościowych, ich analizę i raportowanie wyników. Rozwiązanie ułatwia m.in. projektowanie zaawansowanych logicznie kwestionariuszy czy efektywne zarządzanie wieloma projektami badawczymi. Kompletna struktura zbioru danych tworzona jest już na etapie budowy kwestionariusza i umożliwia płynne przejście do analizy zbioru wynikowego, a następnie projektowania atrakcyjnych raportów.

Uczelniane projekty badawcze w postaci ewaluacji jakości kształcenia, monitorowania losów absolwentów czy różnego rodzaju sondaży, to przykładowe obszary wykorzystania PS QUAESTIO PRO. Rozwiązanie bazujące na bogatej palecie niestandardowych pytań oraz dynamicznym zarządzaniu treścią jest przyjazne zarówno koordynatorowi badania, analitykowi, jaki i respondentom.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>
Kompleksowe rozwiązanie analityczno-raportujące oparte na technologii IBM SPSS Statistics – od lat powszechnie wykorzystywanej w projektach badawczych i procesie dydaktycznym. Obok licznych technik służących m.in. do analizy opisowej, prognozowania, klasyfikacji i grupowania, użytkownicy otrzymują teraz dodatkowe procedury. Kapitalnie rozszerzają one dotychczasowe możliwości m.in. w zakresie wizualizacji danych czy identyfikacji zależności pomiędzy nimi.

PS IMAGO PRO oferuje nie tylko rozszerzone możliwości analizy i wizualizacji danych, ale także umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów na bazie obiektów wynikowych systemu IBM SPSS Statistics. Gotowe raporty można publikować w wielu popularnych formatach m.in. html, pdf czy doc.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>
Kompleksowe i uniwersalne rozwiązanie do eksploracji dużych zbiorów danych. Dzięki wykorzystaniu silnika analitycznego IBM SPSS Modeler, dostępna jest szeroka paleta algorytmów analitycznych. W ten sposób uczelnia może włączyć do swojego programu dydaktycznego zajęcia prezentujące wykorzystanie coraz popularniejszych technik data miningowych.

Dzięki wykorzystaniu PS CLEMENTINE PRO możliwe jest efektywne zarządzanie danymi z różnych źródeł, w tym ich łączenie i przekształcanie w oparciu o sztuczną inteligencję. Wszystko to może być wykorzystane zarówno w nauce, jak i w dydaktyce podnosząc kompetencje przydatne później w rzeczywistości biznesowej.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Naukowe korzenie

Historia oprogramowania SPSS to przykład, jak wielką rolę odgrywa nauka w rozwoju technologii i jak może się przyczyniać do sukcesu biznesowego. W roku 1968 Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull i Dale H. Bent stworzyli na Uniwersytecie Stanforda oprogramowanie, które miało za zadanie przekształcać surowe dane w informacje z wykorzystaniem statystyki. W ten sposób powstał Statistical Package for the Social Sciences, znany szerszemu gronu jako SPSS.

Program szybko znalazł swoich zwolenników nie tylko na macierzystej uczelni. W roku 1969 Norman Nie, dołączył do Krajowego Ośrodka Badania Opinii Publicznej na Uniwersytecie w Chicago. Tam kontynuował dalsze prace nad rozwojem oprogramowania. Wkrótce potem dołączył do niego drugi z „ojców założycieli” Hull. W roku 1970 wydano pierwszy podręcznik SPSS’a, który był rewolucyjny, gdyż umożliwiał użytkownikom prowadzenie samodzielnych analiz.

Popyt na oprogramowanie spowodował, że w ramach Uniwersytetu Chicago powstała mała firma. W ten sposób założono SPSS Inc., które w roku 2010 zostało wykupione przez informatycznego giganta IBM Inc.

Predictive Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera środowisko akademickie zarówno w działalności dydaktycznej, jak i badawczo-naukowej. Obok wiedzy i doświadczenia proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w badaniach naukowych, dydaktyce czy projektach własnych uczelni.

Rozwiązania Predictive Solutions wykorzystują sprawdzoną technologię IBM SPSS obecną w uczelnianych laboratoriach komputerowych od wielu lat. Predictive Solutions jest jej głównym dystrybutorem w Polsce. Na bazie tej technologii powstały kompleksowe rozwiązania wspierające wydobywanie wiedzy z danych: od ich gromadzenia poprzez badania ankietowe, przez efektywną analizę, po raportowanie wyników.

Wierzymy, że statystyka, data mining czy predykcja pomagają wykorzystywać gromadzone dane, by poszerzać naukowe horyzonty i rzucić jaśniejsze światło na otaczającą rzeczywistość.

Kontakt

Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1 ⋅ 31-108 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Opiekun branży akademickiej
Monika Michalska
m.michalska@predictivesolutions.pl
tel. +48 505 022 067

Formularz kontaktowy

Śledź naszą aktywność na Facebooku:
/program.ARIADNA

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe